PIETER
VANDENHOUT N.V.

Bosstraat 197
3060 Bertem
Belgium

pieter.vandenhout@me.com
+32485868130

BE 0441 813 917

Sinds 1990 richt PIETER VANDENHOUT zich als ontwerper voor restauratie, renovatie en reconversie op de ontwikkeling van totaalprojecten met een historisch en / of tijdloos karakter. In de projecten is en blijft de bestaande site de rode draad. Behoud, aanpassing en nieuwe invulling dienen te getuigen van een waardevolle harmonie of een weloverwogen hiërarchie binnen de oorspronkelijke omgeving.

 

Bij het ontwerpen wordt de tegenstelling tussen oud en nieuw niet geschuwd. Zowel in zachte restauratie als in actuele vormgeving wordt een zelfde meerwaarde aan de projecten toegevoegd: een bron van inspiratie zijn voor de samenbeleving van morgen. Voorbij trends, daar de intrinsieke waarden van de bouwkunst elk tijdgebonden kenmerk overstijgen.

Voor de restauratie-, renovatie- en herbestemmingsprojecten wordt met grenzeloos respect de oorspronkelijke kwaliteit van de panden erkend met het oogmerk hun eigenheid met gevoelige hand te laten herleven. Zodat historische kenmerken, cultuur, traditie en doorleefde sferen de dragers worden. Door het koesteren van ambacht en patina, sfeer en invulling leren we dat de beleving zich niet manifesteert buiten ons, maar zich in ons bevindt. De projecten vormen zo de brug tussen esthetiek en ethiek, de basis voor duurzaam en verantwoord bouwen.

 

Pieter Vandenhout,

Interieurarchitect